Provincie wacht af
Ruim drie jaar verder en nog steeds niets!


Voorjaar 2001 kwam na een onderzoek van de Provincie Flevoland aan het licht dat onder het woonhuis op Wijk 8 nummer 12, waar voorheen een chemische stomerij was gevestigd, zich sterk vervuilde grond bevond. Ook omwonenden 'deelden' mee in de vervuiling, zij het in wat mindere mate. De gemeten waarden van Per-Chloor Ethyleen, Tri-Chloor Ethyleen, Di-Chloor Ethyleen, CIS en Vinyl Chloride bevonden zich maar nauwelijks onder het wettelijk vastgestelde maximum. Hoewel de gemeten verontreiniging zorgelijke waarden vertoonden duurde het toch nog tot voorjaar 2004, en pas nadat een verontruste bewoner bij de Burgermeester aan de bel had getrokken, voordat er werkelijke actie werd ondernomen. Nou is het woord actie hier wel een heel erg groot woord, want pas na een televisie-uitzending van 2 vandaag waarin L. Reijnders, professor aan de universiteit van Amsterdam, met een vernietigende conclusie kwam, leek het er echt op dat de overheid nu eindelijk in beweging kwam. U begrijpt het al: onbegrijpelijk genoeg werd er nog steeds geen actie ondernomen om de vervuiling in te dammen of te verwijderen, want de overheid liet weer onderzoeken doen en liet achtereenvolgens verschillende deskundigen opdraven die ieder weer met prachtige presentaties probeerden om de onrust bij de betrokken bewoners weg te nemen door met twijfelachtige rekenvoorbeelden en geleuter over ruime veiligheidsfactoren probeerden aan te tonen dat er echt geen gevaar bestond voor de volksgezondheid. Ondanks het hoge aantal zieken en sterfgevallen door kanker lijkt de overheid nog steeds niet het nut in te zien van een onmiddellijke sanering. De overheid heeft haar oog wèl laten vallen op een moderne en zéér goedkope techniek van afzuigen en filteren van de vervuilde grond en verwacht nu van de getroffen bewoners dat zij gedurende de 15 tot 20 jaar dat deze vorm van sanering nou eenmaal duurt, netjes in hun onverkoopbare en fors in waarde gedaalde huis blijven zitten. <TERUG>