Plaats op de camping gereserveerd
Camping Hazevreugd stelt een plek beschikbaar!


De directie van camping Hazevreugd in Urk (Flevoland) heeft met spoed een plaats gereserveerd voor een Chalet als tijdelijke woonruimte voor de familie Pasterkamp uit Urk, die hun huis noodgedwongen moeten verlaten omdat de grond hieronder sterk is vervuild met Per-Chloor Ethyleen, Tri-Chloor Ethyleen, Di-Chloor Ethyleen, CIS en Vinyl Chloride.  Ook de toenemende gezondheidsklachten van de familie en de daarmee gepaard gaande psychische problemen heeft hen doen besluiten om zo snel mogelijk een goed heenkomen te zoeken. Eerlijkheid gebiedt te vermelden dat de Gemeente Urk al eerder had bemiddeld bij de woningbouwvereniging voor vervangende woonruimte, maar daar moest de familie Pasterkamp van afzien. Zonder enige financiële compensatie van de Gemeente was de familie niet in staat om de hierdoor ontstaande dubbele woonlasten op te brengen. <TERUG>