Luchtonderzoek Wijk 8-10
Opmerkelijk resultaat!


Het luchtonderzoek waarop de bewoners van Wijk 8-10 met klem hadden aangedrongen na aanhoudende gezondheidsklachten, heeft een opmerkelijk resultaat opgeleverd. Luchtonderzoek in de kruipruimte leverde vrijwel geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen op. Het luchtonderzoek in de woonruimte leverde wèl verhoogde cencentraties van gevaarlijke stoffen op. Hoewel de gemeten waardes ruim onder de MTR-norm vallen, lijkt dit wel de verklaring voor de aanhoudende gezondheidsklacheten. Omdat door de vervuiling de woning vrijwel onverkoopbaar is, of tenminste aanzienlijk in waarde gedaald, moest Robert de Boer eerder al zijn studie voor predikant opzeggen, aangezien de opbrengst van de verkoop van het huis hiervoor zou worden gebruikt. Robert en Liesbeth hebben inmiddels gekozen voor een deeltijdbaan zodat beiden voor de opvoeding van de kinderen kunnen zorgen en om de avondstudie van Robert te kunnen bekostigen. <TERUG>