Inmenging Nationale Ombudsman.
Bewoners dienen een officiële klacht in!

(13 dec 05)
Na overleg met de Nationale Ombudsman hebben de bewoners van Wijk 8 een klacht ingediend bij de Provincie Flevoland over de gang van zaken bij de sanering van Wijk 8. De Provincie Flevoland kwam met een ongenuanceerd antwoord, zonder inhoudelijk op de klachten in te gaan. Hierop besloten de bewoners haar klacht officieel aanhangig te maken bij de Nationale Ombudsman.

Documenten:

(1) Klacht aan de Provincie Flevoland.
(2) Antwoord van de Provincie Flevoland.
(3) Klacht aan de Nationale Ombudsman.

<TERUG>