Hernieuwd bodemonderzoek.
Bewoners laten bodemonderzoek uitvoeren!

(19 dec 05) De bewoners op de gifgrond in Urk hebben het grondonderzoekbedrijf Wematech uit Roosendaal in de hand genomen om een nader bodemonderzoek uit te voeren. De bewoners hebben besloten tot deze kostbare uitbesteding, nadat enkele ter zake kundigen ernstige vraagtekens zetten bij de eerdere twee onderzoeken door de Grontmij en Cyncera de Straat. Dien ten gevolge werd door deze deskundigen het effect, van het door de Provincie Flevoland voorgestelde saneringsplan, sterk in twijfel getrokken.

Aan de hand van de uitkomst van dit volledige onderzoek kunnen de bewoners aantonen dat de Provincie Flevoland te lichtzinnig is omgegaan met de omvang van deze grondvervuiling, met name in haar uitbesteding van beide eerdere onderzoeken. Als gevolg van deze geflatteerde uitkomst van de eerdere twee onderzoeken heeft de Provincie Flevoland, naar de mening van enkele deskundigen, een onzorgvuldige beslissing genomen inzake de sanering van Wijk 8.

Wematech start haar werkzaamheden op Woensdag 4 januari 2006 en zal daarbij extra aandacht schenken aan, wat in eerdere onderzoeken door de Grontmij en Cyncera de Straat achterwege werd gelaten: (1) de ernstig vervuilde grond direct onder de woning op Wijk 8-12, (2) het eerste watervoerende pakket- en (3) de dikke veenlaag onder het hele gebied.

<TERUG>