Het rapport van 'De Straat' is klaar.
Bewoners reageren verbaasd en geschokt!


(19 mei 2005) Tijdens een vergadering in het gemeentehuis te Urk presenteerde de Provincie het rapport van onderzoeksbureau 'De Straat'. Tijdens een videopresentatie werden de resultaten bekend gemaakt. Vervolgens hield gedeputeerde Bouwmeester een kort verhaal over de aanpak van de Provincie, daarbij het belang van een efficiënte sanering en de volksgezondheid accentuerend. Toen zij tenslotte de werkelijke saneringsmethode bekendmaakte werd daar ontsteld en met afgrijzen op gereageerd door de bewoners.

De Provincie gaat voor het goedkoopste alternatief: het kleine tuintje achter Wijk 8-12 afgraven (3 meter), de ernstige vervuiling in de straat afdekken met gering doorlatende klei, de ernstig vervuilde grond onder Wijk 8-12 blijft gewoon zitten en wordt met luchtafzuiging behandeld en de rest van de vervuilde grond wordt met een grondwaterreinigingsmethode bewerkt.

Op technische vragen werd goed geantwoord door de Provincie en de afgevaardigde van 'De Straat', echter vragen door verontruste bewoners over het effect van het afgedekte gif in de straat en de onaangeroerde gifgrond onder de woning werden afgedaan met 'veilig', 'weloverwogen' en 'medisch verantwoord'. Ook de kreet 'versobering sanering' werd door de Provincie uitbundig gepropageerd. Specifieke vragen van verontruste bewoners over het risico van zuurstofinjectie en een mogelijke uitval van de afzuiging werden als vergezocht 'DOOM' chenario van de hand gewezen.

De betreffende correspondentie en de rapporten vindt u ook op onze Website. <TERUG>