Gesprek met de burgemeester van Urk !
Sanering gaat ondanks schorsingsverzoek gewoon door !Klik hier voor de film van het gesprek.
Afgelopen Vrijdag 17 april 2009, haastte onze jurist Ing. Ad van Rooij zich naar Urk omdat de Provincie ondanks het schorsingsverzoek bij de Raad van State, gewoon doorging met de sanering. De weg gegraven vervuilde grond werd gewoon op straat gedeponeerd en omwonende kinderen konden gewoon in het vervulde zand spelen. Toen onze jurist deze gevaarlijke situatie aantrof, kon hij niets anders doen dan het werk onmiddelijk stil te leggen (uit hoofde van zijn functie als hogere veiligheidsdeskundige).
Toen onze jurist informeerde naar de wettelijk voorgeschreven risico inventarisatie en evaluatie, kreeg hij als antwoord dat deze niet aanwezig was. Ook bleek de wettelijk vereiste milieuvergunning voor het afgraven, afvoeren en storten van de vervuilde grond niet aanwezig. Nader onderzoek bij de gemeente Urk leerde dat deze vergunning ook niet was aangevraagd. Ook bleek tijdens het gesprek met de burgemeester dat de Provincie ZONDER toestemming van de burgemeester onze woning heeft betreden en persoonlijk eigendom ontvreemd! Tijdens het gesprek kwam ook naar voren dat het aangifte doen bij de politie van Urk, van deze illegale handelingen van de Provincie, de eigenaresse van de woning Loes Pasterkamp onmogelijk werd gemaakt. De burgemeester zegde toe om alvorens weer toestemming te geven voor huisvredebreuk, opheldering te vragen bij de provincie Flevoland.

Afgelopen Woensdag nam onze jurist onaangekondigd polshoogte op Urk en trof ondanks het schorsingsverzoek en het stilleggen van de werkzaamheden, toch weer uitvoerende arbeiders aan. Hierop werd wéér een gesprek aangevraagd bij de burgemeester, wat op verzoek van de burgemeester niet werd gefilmd (klik hier voor een kort intro voorafgaande aan het gesprek).

Dit gesprek leverde weinig positiefs op en tijdens het gesprek bleek al snel dat de burgemeester géén stappen durfde te ondernemen tegen de provincie.