Bewoners Borbuurt teleurgesteld
Na méér dan 3 jaar nog steeds niets concreets!


(21 sept 04) Vier gezinnen, die op een door een chemische stomerij vervuild stuk grond in Urk wonen, zijn erg teleurgesteld in de Provincie en de Gemeente Urk. Meer dan 3 jaar na het bekend worden van deze ernstig vervuiling zijn slechts één noodmaatregels en één voorstel voor een volgende noodmaatregel het énige resultaat. Nu weer stelt de Provincie voor om als tijdelijke noodmaatregel een lucht afzuiging te accepteren, en zo ook de twijfel bij de bewoners weg te nemen. Een welkome bijkomstigheid is een tekstregeltje in het rapport betreffende deze noodmaatregel, dat als volgt luidt: 'waarmee al een feitelijke aanvang van de sanering wordt genomen'. Dank zij deze noodmaatregel blijft de Provincie dan ook even handig binnen de gestelde wettelijke 4 jaar, waarbinnen de feitelijke sanering een aanvang moet hebben genomen. De bewoners bekruipt steeds meer het onbehaaglijke gevoel dat zij een sterk ondergeschikte rol spelen in het langdradige spel van de Provincie dat sanering heet. De bewoners worden met meetwaarden en beoordelingen van deskundigen slinks gemanipuleerd om de weg van de Provincie te volgen (lees: de weg van de minste en goedkoopste weerstand). U begrijpt dat de betrokken bewoners nu echt de moed in de schoenen zinkt, nu pijnlijk duidelijk wordt dat zij met de luchtafzuiging gewoon nog een jaar of 5 kunnen blijven zitten alvorens er een aanvang wordt genomen met de feitelijke sanering, die naar verwachting zo'n 15 tot 20 jaar kan gaan duren. Dankzij de toepassing van een alternatieve en zéér milieuvriendelijke methode (in situ biodegradatie) kan de sanering worden uitgevoerd zonder dat er schade wordt toegebracht aan gebouwen en omliggende grond. De woningen zullen dan echter wèl worden 'versierd' met de nodige af- en afvoerpijpen over de daken en de grond, die vervolgens weer naar een afzuigunit op de voorstraat èn op de achterstraat zullen gaan lopen. Deze methode gaat, zoals het zich nu laat aanzien, ongeveer 20 jaar in beslag nemen. Na die 20 jaar moet de grond weer helemaal piekfijn in orde zijn en kunnen de bewoners dan evt. hun huizen verkopen (voor de oude dag reserve). Het wordt dan ook hoog tijd, want velen zullen dan inmiddels de 70 hebben gepasseerd. En te klagen hoeven wij niet van de Provincie en de Gemeente, want wie klaagt er nou over 20 jaar, want zeg nou zelf: wat is nou 20 jaar op een heel mensenleven?
<TERUG>