Rapport Wematech is klaar.
Onze angst is waarheid geworden!

(22 jan 06) Wematech heeft de onderzoeken afgerond en haar rapport gepresenteerd. De resultaten liegen er niet om: onder het huis ter plaatse van het veen overschrijdt het gehalte aan cis 1,2-dichlooretheen VIJF maal de interventiewaarde. In het zelfde monster overschrijdt het gehalte aan Vinylchloride VIER maal de interventiewaarde. Waar Syncera de Straat in de veenlaag géén vervuiling aantrof, trof Wematech waarden aan tot BOVEN de interventiewaarde (pagina 14/15). Ons vermoeden dat het onderzoek van Syncera de Straat een geflatteerd beeld weergeeft is met het rapport van Wematech bewaarheid. Verdere (juridische) stappen volgen binnenkort. <TERUG>