De maat is vol !
Na bijna 4 jaar slechts één enkele noodmaatregel !Haast vier jaar na het eerste vaststellen van een zéér ernstige grondvervuiling, door een voormalige chemische stomerij, onder enkele woonhuizen in Wijk 8 op Urk, heeft de Provincie Flevoland nog steeds niet meer weten te bereiken dan één enkele noodmaatregel en één geplande noodmaatregel. De eerste noodmaatregel bleek weggegooid geld omdat er nagenoeg géén enkel resultaat werd bereikt. De laatste (voorgestelde) noodmaatregel zien de betrokken bewoners als een doekje tegen het bloeden, waarmee de Provincie handig onbeperkte bedenktijd creeert om eens rustig rond te kijken wanneer en hoe men deze sanering zo goedkoop mogelijk kan uitvoeren.

De bewoners in Wijk 8 (de buurt wordt nu al de 'Bor-buurt' genoemd, naar de naam van de overleden eigenaar van de voormalige stomerij Bor), zien het door de Provincie om de 'hete brei' heendraaien met lede ogen aan. Dit tijdrekken door de lokale overheid gaat volledig voorbij aan de onrust en klachten onder de betrokken bewoners.

Ondanks de aandacht van de landelijke en regionale pers, komt er nog steeds geen beweging in de uiteindelijke sanering en tot overmaat van ramp heeft de Provincie nu dus het geniale plan uitgedacht van een noodmaatregel in de vorm van luchtafzuiging, waarmee voor tenminste 5 jaar weer de druk van de ketel is (en wie dan leeft, wie dan zorgt).

Omdat de bewoners zich de afgelopen tijd voornamelijk hebben laten leiden door vergaderingen en voorstellen van de Provincie, waaruit nagenoeg niets is voortgekomen, hebben zij nu besloten om een eigen weg te gaan bewandelen om een zo spoedig mogelijk garantie te krijgen voor een schone en veilige woonomgeving. Donderdagavond 30 september is er een overleg van de betrokken bewoners en zal worden besproken wat zij als eis bij de Provincie en de gemeente Urk gaan voorleggen. Hierna zal met hulp van de rijdendemediator geprobeerd worden om tot een voor beide partijen acceptabel oplossing te komen, waarbij een zo snel mogelijke sanering of uitkoop/vervangende woonruimte voorop zal staan.
De bewoners zullen hun eis met een actie ondersteunen, waarbij zij haar woonhuizen te koop zullen aanbieden middels borden in de tuin en voor het raam.

De bewoners hopen, mede met ondersteuning van de landelijke en regionale pers, dat de Provincie en de Gemeente nu eindelijk haar verantwoordelijkheid zullen nemen en de betrokken bewoners tegemoetkomen in hun wensen. <TERUG>