Provincie laat verstek gaan
Bewoners gaan eigen weg bewandelen


In aanwezigheid van de regionale pers hebben de bewoners in Wijk 8 hun huizen te koop aangeboden. Helaas weten de bewoners maar al te goed dat de kans miniem is dat er zich een serieuze koper zal aanmelden. De verkoopactie is in eerste instantie bedoeld om de Gemeente te laten inzien dat uitkoop en/of een vervangende woonruimte de meest humane en zinnige oplossing is om het al haast 4 jaar slepende probleem met de bewoners nu zo spoedig mogelijk op te lossen.

De bewoners voelden zich ernstig misleid door de Provincie en de Gemeente en zijn het met elkaar eens dat de Provincie (al dan niet in overleg met de Gemeente) de bewoners willens-en-wetens naar een vooraf bepaald punt hebben toe willen leiden, zonder hierbij enige rekening te willen houden met de wensen en gevoelens van de betrokken bewoners. Hoewel de bewoners ettelijke keren andere wensen kenbaar maakten, is daar inhoudelijk nooit door de Provincie op in gegaan. Toen de bewoners op de laatste vergadering min-of-meer voor het blok werden geplaatst met de vraag of zij meteen de voorgestelde (tweede) noodmaatregel wilden accepteren, werd door de heer Bijvanck van de Provincie nogal geïrriteerd gereageerd toen de bewoners om bedenktijd vroegen om met een deskundigen te kunnen overleggen. De Provincie vroeg waarom er bedenktijd nodig was, immers deze noodmaatregel werd op verzoek van de bewoners uitgevoerd en moest de angst en onrust bij de bewoners wegnemen. Hierop attendeerde één van de bewoners op een regeltje in het rapport van de noodmaatregel n.l.: "in feite ben je reeds gestart met saneren", wat zou inhouden dat acceptatie door de bewoners tevens inhield acceptatie van de sanering. Omdat de bewoners ALTIJD al tegenstander zijn geweest van een sanering die 15 tot 20 jaar zou moeten duren, heeft niemand meer gereageerd op het voorstel van de Provincie. Helaas is hierdoor een impasse ontstaan en is het overleg tussen de Provincie en de bewoners stil komen te liggen. De bewoners hopen nu met deze actie en het op papier zetten van haar wensen en eisen en deze te laten aanbieden aan de Provincie door een onafhankelijke derde figuur, het overleg weer op gang te brengen; immers de vervuiling is een feit en er MOET gesaneerd worden!
<TERUG>