Ga naar ons gastenboek...
Teken ons gastenboek.
Lees en schrijf in ons gastenboek.
 Lees en schrijf in ons gastenboek

Opnieuw bodemonderzoek.
Wematch gaat opnieuw een bodemonderzoek uitvoeren.

(10 februari 2011) Kortgeleden heeft de provincie Flevoland de nieuwe eigenaar van ons oude huis gevraagd of zij de meetputten van Wematech mocht onderzoeken in de grond onder de vloer. Omdat recent zowel de provincie Flevoland als de gemeente Urk heeft gemeld dat de sanering is afgerond, zal Wematech, vergezeld door een official en zoveel mogelijk pers, opnieuw de vervuiling onder onze woning meten. Omdat er helemaal NIETS is gedaan met de grond onder de woning lijkt de uitkomst voorspelbaar en zal het onderzoek aantonen dat zowel de provincie als de gemeente valsheid in geschrifte pleegt en daardoor zowel de (nieuwe) bewoners als omwonenden, moetwillig aan gevaar laat blootstaan.

Na 16 weken op zolder...
Eindelijk een lichtpuntje.

(9 februari 2011) Door de lage opbrengst van de verkoop van onze oude (vervuilde) woning, bleek een andere koopwoning vrijwel niet meer haalbaar. Echter dank zij de huurvergoeding in eens van de gemeente Urk, hebben wij een bod kunnen doen op een bestaand koophuis. Zoals het er naar uit ziet zitten we binnen een week bij de notaris en kunnen we weer een normaal leven opbouwen.

5 weken op zolder...
Inmiddels wonen wij 5 weken bij onze dochter op de zolder.

(30 november 2010) Ondanks de beperkte woonruimte op de zolder bij onze dochter en schoonzoon is het deze winter, in vergelijking met de vorige jaren in het chalet, krap maar behagelijk. Met de komende feestdagen is het voor de kleinkinderen helemaal feest, met opa en oma te logeren. De onzekerheid over het beloofde woonhuis of de voorgestelde huurvergoeding in eens, houdt nog steeds aan. De gemeente heeft tot nu toe nog steeds niets van zich laten horen.

Ons huis is verkocht.
Een belegger heeft ons huis gekocht.

(18 november 2010) Een bellegger belde ons met de mededeling dat hij ons huis graag wilde kopen met alle lusten en lasten. Omdat wij beiden eigenlijk een beetje aan het eind van ons Latijn zijn, hebben wij na lang overleg uiteindelijk besloten om onze woning te verkopen voor de geboden 100.000,- Euro. Uiteraard is dit bod véél te laag, maar helaas noodzakelijk om een nieuwe start te kunnen maken. Wellicht dat onze gemeente genegen is om ons met bouwgrond of een financiële toeslag tegemoet te komen, zodat wij ons nieuwe woonhuis kunnen realiseren.

Weer een woning.......
Woningbouwvereniging biedt een tweede woning aan.

(16 november 2010) Per brief werd een tweede woning aangeboden met de vermelding dat dit de laatste keer was dat ons een woning werd aangeboden. Deze woning moesten wij dus accepteren. Omdat wij wilden weten waarom dit de laatste keer was, belden wij met de woningbouwvereniging en spraken met de werknemer Albert Woord (inderdaad, de voorzitter van de Christen Unie op Urk) die ons vertelde dat er in januarie een wet van kracht werd die het verstrekken van een woning aan ons verbood (i.v.m. een te hoog inkomen?.?.?.?).

Helaas was ook deze tweede woning gedateerd, met een kleine douche en keuken, zodat wij deze ook hebben geweigerd. Hierna hebben wij contact opgenomen met de gemeente en onze bezorgdheid uitgesproken over de door de woningbouwvereniging (met name Albert Woord) aangeboden huizen. Ook hebben wij gevraagd of het beloofde huurbedrag ook in één keer uitbetaald mocht worden, zodat wij een nieuw huis konden kopen. De gemeente was niet afwijzend op dit verzoek en de wethouder beloofde dat wij binnen enkele dagen uitsluitsel zouden krijgen.

Een woning.......
Woningbouwvereniging biedt een woning aan.

(9 november 2010) Een opgewekte gemeente medewerker belde op met het bericht dat wij een brief van de woningbouwvereniging tegemoet konden zien met de toewijzing van een huis in een straat op nr. 57. Een vluchtig bezoekje van Loes gaf reden tot opgewektheid: een mooi huis wat wij zeker zouden accepteren. De verbazing was groot toen in de ontvangen brief te lezen stond dat niet nr. 57, maar nr. 51 betrof. Het bezoekje aan dit huis deed de stemming 180 graden omslaan. Het bleek een erg kleine en gedateerde bejaardenwoning te zijn, met één slaapkamer die nauwelijks groter was dan ons bed. Kast- en kamerdeuren konden na het plaatsen van het bed niet meer dicht. Begrijpelijk dat wij dit aanbod erg teleurgesteld hebben afgewezen.

Ons chalet is verkocht.
Opkoper heeft het chalet laten ophalen.

(22 oktober 2010) Een handelaar heeft ons chalet gekocht en laten ophalen. Helaas verliep het op de oplegger laden niet erg voorspoedig; een grote kraan moest er aan te pas komen om het chalet op de oplegger te plaatsen. Hierna kon de combinatie met het nodige manouvreren zijn weg vervolgen naar de nieuwe eigenaar.
Door de erg korte tijd die ons door de gemeente werd geboden, om een geschikte koper te vinden voor ons chalet, moesten wij genoegen nemen met bod dat 12.000,- Euro lager lag dan de aanschafprijs.

Wij hebben het bod van de gemeente geaccepteerd...
Met onze rug tegen de muur hebben wij het aanbod moeten accepteren!

gif
(21 oktober 2010) Onder de constante dreiging van het in de nachtelijke uren verwijderen van onze stacaravan door de gemeente, om op die manier de aandacht van de pers te onzijlen, hebben wij het aanbod van de gemeente voor een gratis huurhuis voor de periode van 2,5 jaar moeten accepteren.

Documenten: contract van de gemeente - brief aan de pers.

Omroep Flevoland staat Stand-by.
Camerateam staat 24 uur Stand-by om uit te rukken!

of(19 oktober 2010 - 16:09) Het camerateam van Omroep Flevoland kwam nog even langs om te vertellen dat ze 24 uur stand-by staan, in het geval de gemeente tot verwijdering van de stacaravan zal overgaan.

Klik hier om de uitzending te bekijken bij Omroep Flevoland.

Hart van Nederland besluit een documantaire te maken.
Team krijgt opdracht om uitgebreid te filmen!

hvnl(19 oktober 2010 - 11:35) Het snel teruggekeerd camerateam van Hart van Nederland miste net beide ambtenaren van de gemeente Urk. Hierna, kort na een opname van onze reactie op het bevel tot binnentreden, kwam het bericht van de hoofdredactie dat met had besloten om in plaats van een kort nieuwsartikel een uitgebreide documantaire te maken over alle verwikkelingen rond de vervuiling op Wijk 8 en het gedwongen verwijderen van de stacaravan.

Klik hier om de uitzending te bekijken bij Hart van Nederland.

Een ambtenaar brengt het bevel tot binnentreden.
Te zijner tijd zal de stacaravan worden verwijderd!

amb1
(19 oktober 2010 - 11:27) Enkele ogenblikken nadat het Hart van Nederland camerateam was vertrokken naar de woning in Wijk 8 om videoopnames te maken, verschenen twee ambtenaren van de gemeente Urk, die het bevel tot binnentreden wilden afgeven. Eén van de beide ambtenaren (links op de foto in gesprek met een verslaggever van de Telegraaf) vroeg of wij de stacaravan vrijwillig wilden verlaten, waarop wij met "NEE!" antwoorden. Hij informeerde ons dat te zijner tijd de stacaravan zou worden verwijderd, waarop beide ambtenaren met gezwinde spoed verdwenen om een confrontatie met het haastig teruggeroepen camerateam te vermijden.

De laatste seconden tikken weg......
De burgemeester weigert medewerking, we worden weggesleept!

pers1
(19 oktober 2010 - 09:10) De pers verzamelt zich vanmorgen bij onze stacaravan om getuige te zijn van het wegslepen van de stacaravan. In een gesprek deze morgen met de burgemeester, gaf deze aan dat hij en alle bewoners van Urk het betreuren dat dit moet gebeuren. Echter de vele steunbetuigingen in de afgelopen maanden, geven aan dat de burgemeester maar voor een klein gedeelte van de Urker bevolking spreekt.
De voorzitter van de Partij Voor Gerechtigheid, Arjan Gelder, belt momenteel met provincie en gemeente om beiden te wijzen op haar verantwoordelijkheden en om te proberen om toch tot een oplossing te komen. De woordvoerder van de gemeente geeft in deze niet thuis en mevr. Bliek van de provincie blijkt op vakantie te zijn in Japan. Opvallend is het wel dat géén van de Christelijke partijen op Urk aandacht schenkt aan ons grote probleem. Ook zij verschuilen zich achter het handelen van de provincie en omgekeerd schuift de provincie aansprakelijkheid weer af op de gemeente Urk. Dat wij straks op straat staan en het dak boven ons hoofd moeten missen, interesseert schijnbaar géén van de betrokken partijen.

We wachten op de reactie van de gemeente.

Laatste gesprek met de burgemeester van Urk.
Onze laatste hoop werd een ware deceptie!

fg
(18 oktober 2010) Waar wij ons veel van hadden voorgesteld, werd in een gesprek met de burgemeester een ware deceptie! De burgemeester houdt vast aan het plan om onze stacaravan morgen 19 oktober rond 9:00 uur te laten verwijderen. Zijn enige reactie: jullie moeten daar weg en als je het niet eens bent met de gang van zaken inzake de sanering dan moet je bij de provincie zijn, de gemeente is hierin géén partij. Op de reactie dat onze gemeente en de burgemeester uiteindelijk direct verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van haar burgers werd niet ingegaan. Zoals het er nu naar uitziet zal het morgen ochtend ongetwijfeld tot een handgemeen komen en worden wij dakloos.

Hoe het staat met de Nederlandse grondwet inzake de primaire levensbehoeftes (het dak boven je hoofd)? Vertel het ons maar, wij vonden het hier niet!

De vuile (grond) waarheid!
Volgens provincie en gemeente is terugkeer veilig!

(18 oktober 2010) Ondanks herhaald aandringen, weigerde de provincie om de grond onder ons huis te onderzoeken en zijn daardoor de tuintjes achter onze woning aangewezen als de kern van de vervuiling (1,6x de interventiewaarde).Een sanering van de grond onder ons huis is niet opgenomen in het saneringsplan! Daarom hebben wij zelf een duur onderzoek laten uitvoeren, met als verontrustend resultaat een vervuiling van 200x de interventiewaarde voor het giftige en kankerverwekkende PerChloorEthyleen en zelfs 300x deze waarde voor het uiterst giftige en kankerverwekkende VinylChloride (zie chemische figuur rechts).Ondanks het aanbieden van deze onderzoeksresultaten aan de provincie, volhardt deze in haar saneringsplan en heeft men tijdens de daarop volgende sanering de grond onder onze woning onaangeroerd gelaten.Na de provincie, beweert nu ook de gemeente dat het veilig is om terug te keren naar ons huis en zal op 19 oktober, in opdracht van de gemeente, onze stacaravan worden verwijderd, om ons te dwingen terug te keren naar het oude huis op de nog steeds zéér sterk vervuilde grond.Omdat terugkeer voor ons géén optie is, zullen wij genoodzaakt zijn om nadien onze bivak op te slaan in- of voor het gemeentehuis van Urk.

In PDF formaat de opsomming: document

Aanzegging van verwijdering door gemeente Urk!
Dinsdag 19 oktober wordt onze stacaravan onder dwang verwijderd!

(9 oktober 2010 ) Ondanks de schriftelijk toelichting van onze bezwaren (aan b&w en alle voorzitters van de Urker partijen), reageert alléén b&w met een brief dat onze stacaravan 19 oktober a.s. wordt verwijderd. De kosten à € 2.800,- komen geheel voor onze rekening.

Documenten:
brief gemeente
ons bezwaar

Het blijft alsnog erg stil!
Na een maand nog geen enkele reactie!

(2 oktober 2010 ) We zijn nu een maand verder en nog van het college b&w of één van de tevens aangeschreven voorzitters van de Urker partijen, hebben wij enige reactie mogen ontvangen, zelfs geen telefoontje of steunend kaartje!

Het belooft weer een 'Cold and Lonely Christmas' te worden, al weer voor de 7e keer!

Schriftelijk bezwaar aan gemeente Urk!
Een toelichting van feiten aan het nieuwe college b&w!

(2 september 2010 ) Omdat het min. van VROM weigert om inhoudelijk in te gaan op onze bezwaren en hiermee het goedkope handelen van de Provincie volledig steunt, hebben wij nogmaals het nieuwe college van b&w, en ook ALLE voorzitters van de Urker partijen, een brief gestuurd met een toelichting van feiten.
Hopelijk vinden wij gehoor bij één van de (in meerderheid) Christelijke leden van de gemeenteraad van Urk. Om eerlijk te zijn, zakt het moraal in de stacaravan aan de Gammels weer tot een dieptepunt, vooral met de naderende winter in het verschiet!
Een landelijke partij trekt zich ons lot aan!
De voorzitter van een nieuwe partij bezoekt Urk.

(10 maart 2010 ) De voorzitter van de landelijke Partij Voor Gerechtigheid (www.pvg2009.nl) bezocht met een bevriende deskundige onze stacaravan en daarna ons huis, waar het een drukte van belang was. De voorzitter maakte een kort praatje met de werkers en al snel bleek dat er werd gewerkt zonder de noodzakelijke vergunningen en certificaten (om te mogen werken met vervuilde stoffen). Hierna werd het politiebureau bezocht, waar strafaangifte werd gedaan tegen diverse instanties en personen. De voorzitter had voordien heel wat voorbereidend werk verricht en gesprekken gevoerd met de provincie, de gemeente, het grondonderzoeksbureau van zowel de provincie als dat van ons en de Raad van State.
Hart voor Urk is er ook voor ons!
De grote winnaar van de verkiezingen op Urk, trekt zich ons lot aan!

jk
(18 februari 2010 ) Op Urk kregen wij onverwachte steun toegezegd van een nieuwe partij, de grote winnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen: Hart voor Urk bij monde van Jan Koffeman. Na ons verhaal vertelde hij ons dat dit de eerste keer was dat hij de ware toedracht te horen kreeg en hij beloofde ons dat hij zijn uiterste best zou doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze onvoorstelbare en mensonterende situatie.

Géén Christelijke oplossing....
De gemeente Urk komt met géén oplossing!

nw
(24 februari 2010 ) Uit het voor 9 miljoen Euro verbouwde gemeentehuis van Urk kwam de volgende brief met de Christelijke oplossing voor ons probleem: géén aankoop van de vervuilde woning, géén andere plaats voor het chalet en géén verlenging van de tijdelijke bouwvergunning (caravan moet binnen 6 weken worden verwijderd). Doen we niets dan laat de gemeente ons wegslepen op onze kosten.

Waarheen? Alléén God weet het!Lees hier de brief van de gemeente.

Een Christelijke oplossing....
Klaas Kramer nodigde ons uit om tot een Christelijke oplossing te komen!

kk
(9 februari 2010 ) CDA wethouder Klaas Kramer nodigde ons uit op 12 januari (en NIET zoals in de brief staat op 17 november) voor een gesprek op het gemeentehuis om tot een oplossing van het lang slepende probleem te komen. Zijn eerste woorden, na het welkom, waren: "Laten we proberen om dit op een Christelijke manier op te lossen". Blijkbaar bedoelde hij dat WIJ het op een Christelijke manier naar HEM toe moesten oplossen, gezien de daarop volgende brief op 9 februari, die u hier kunt lezen.
Veel heil en zegen in het nieuwe jaar....
Gedeputeerde Anne Bliek steekt betrokkenen vervuiling hart onder de riem!

bliek
(8 januari 2010 ) Gedeputeerde Anne Bliek realiseert zich dat de sanering nogal wat ongemakken met zich meebrengt en heeft alle betrokkenen verblijd met een bosje bloemen en oprecht gemeende nieuwjaarswensen. meerSchijnbaar heeft deze tut er geen notie van dat er direct betrokkenen aan de Gammels 28A wonen, al 6 jaar lang in een stacaravan, de vergiftigde grond onder hun woning ontvlucht (of het is een geplande actie om ons nog meer in een kwaad daglicht te stellen)!
Vanmorgen in onze stacaravan een temperatuur van 12,6 graden en nu om 11:40 met de kachel op maximaal: 17,7 graden. Och, de één krijgt een bloemetje voor het ongemak, de ander het ongemak!
Vreemde manier van saneren!
Saneringsbedrijf en gemeente liegen dat het gedrukt staat!

1673(17 april 2009 ) Ondanks lopende bezwaren bij de Raad van State wordt er gewoon vervuilde grond afgegraven en vervoerd. Overigens zonden vergunningen, zonder beschermende kleding, zonder afzettingen. etc.
In de berg afgegraven grond zaten gewoon kinderen te spelen! Achteraf 'loog' de gemeente dat deze grond niet vervuild was. Ook de provincie hield zich verre van commentaar. Hieruit blijkt dus weer dat onze overheid boven- en onder de wet mag opereren.
Gesprek met de burgemeester van Urk.
Sanering gaat ondanks schorsingsverzoek gewoon door!

(17 april 2009) Ondanks een verzoek aan de Raad van State tot schorsing van de sanering, ging de sanering in opdracht van de Provincie gewoon door. De gevaarlijke situatie ter plekke, o.a. kinderen die in de afgegraven vervuilde zand konden spelen, noodzaakte Ing. Ad van Rooij uit hoofde van zijn functie als hogere veiligheidsdeskundige, het werk stil te leggen, mede door het ontbreken van de noodzakelijke risico inventarisatie en evaluatie, alsmede de wettelijk vereiste milieu vergunning. meer
Gedrag van criminelen.
Ondanks lopend beroepschrift gewoon doorgaan!

(16 maart 2009) Ondanks dat er een beroep loopt bij de rechtbank te Zwolle, tegen het gedoogbevel van de provincie, alsmede het ontzeggen van de toegang, heeft de Provincie zich toch toegang verschaft tot onze woning. Omdat de burgemeester (hoofd van politie) op vakantie was, heeft locoburgemeester J. Koffeman van de Christenunie Urk, het betreden voor accoord getekend.    < De film 111MB!>
Strafaangifte aan burgemeester van Urk.
Ondanks lopende bezwaren worden plannen doorgezet!

(27 januari 2009) Ondanks onze lopende bezwaren bij de Raad van State, zet de Provincie Flevoland haar snode plannen voor een onvolledige sanering door. De Provincie heeft de Burgemeester van Urk toestemming gevraagd om met hulp van de sterke arm, toegang tot ons huis te verkrijgen. Tegen dit voornemen is, op advies van Ad van Rooij, strafaangifte gedaan bij de burgemeester van Urk
Raad van State antwoordt.
Wijst het bezwaar terug aan de Provincie!

(10 oktober 2008) De Raad van State heeft ons bezwaar tegen het gedoogbevel terug-gestuurd naar de Provincie Flevoland (brief). Samen met het aanvullende bezwaarschrift van onze jurist Ad van Rooij mag nu de Provincie zich er eerst weer over buigen. Na een uitspraak/beslissing door de Provincie Flevoland volgt hoogstwaarschijnlijk toch weer een gang naar de Raad van State.
Update 28 jan '09: de Provincie heeft nog geen besluit genomen op het bezwaar-schrift en hiermee de wettelijke termijn van 6 weken ruimschoots overschreden.
Ook de Gemeente Urk mengt zich in de strijd!
Ondanks eerdere toegezegde ontheffing...

(1 september 2008) Ook de Gemeente Urk begint nu flink achteruit te trappen. Ondanks een toegezegde tijdelijke ontheffing gedurende het wonen in het chalet, wordt er nu met terugwerkende kracht geïncasseerd (brief Gemeente). Hiertegen heeft onze jurist Ad van Rooij een bezwaar ingediend.
De Provincie maakt het steeds bonter!
Dan maar een gedoogbevel...

(8 augustus 2008) Flink onder druk zetten lijkt de moraal van de Provincie. Wij ontvingen een gedoogbevel waarmee de Provincie ons wil dwingen om mee te werken aan de sanering, ondanks dat er momenteel nog bezwaren lopen tegen de saneringsmethode. Op onze vragen om bewijsmateriaal te overleggen wordt zelfs niet gereageerd. De Provincie houdt zich niet aan de 'Wet openbaarheid Bestuur'. Onze jurist Ad van Rooij blijft deze corruptie bestrijden en heeft bij de Raad van State een bezwaar ingediend.
We gaan er weer vol tegen aan!
Praten heeft geen zin, ze doen toch hun eigen zin!

(26 juni 2008) Na zes jaar blijkt dat een normale dialoog met de lokale- en provinciale overheden totaal geen nut heeft (men wil wel praten maar niets meer). Daarom gaan wij er, gesteund door onze jurist Ad van Rooij en bekende Nederlandse Wieteke van Dort, weer vol tegen aan. Ondanks onze bezwaren tegen het frauduleuse onderzoek door Syncera, houdt de overheid zich nog steeds aan dit duidelijk afgezwakte rapport. Klaarblijkelijk past dit rapport beter in het straatje van de Provincie.
Deskundige bekijkt onze zaak
In opdracht van de Raad van State

(14 juni 2007) Als gevolg van ons beroepschrift aan de Raad van State, kregen we vandaag bezoek van de heer Flietstra, deskundige voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening.
Ad van Rooij helpt ons!
Als een onverwacht kerstgeschenk!

(26 december 2006) Vandaag bezocht Ad van Rooij ons en zegde ons zijn juridische hulp toe. Van Rooij kreeg o.a. naamsbekendheid door zijn vele protesten tegen met Wolmanzouten geïmpregneerd hout. Als Hoger Veiligheidskundige en Europees jurist zet hij zich voornamelijk in tegen de milieumisdadigers.
SDNBezoek aan SDN.
Onze klacht als filmpje op het Internet!

(25 september 2006) Wij bezochten de heer Kamphus in Huizen, die de Website van de SDN (Stichting Sociale Databank Nederland) onderhoudt. Wij namen een filmpje op, wat live te bekijken en beluisteren is op de Website van SDN (www.sdnl.nl).
Rapport Wematech is klaar.
Onze angst is waarheid geworden!

(22 januari 2006) Grondonderzoek bedrijf Wematech uit Roosendaal heeft haar onderzoeken afgerond en haar rapport gepresenteerd. De resultaten liegen er niet om: onder het huis ter plaatse van het veen overschrijdt het gehalte aan cis 1,2-dichlooretheen VIJF maal de interventiewaarde... <MEER>
Wematech start onderzoek.
Verwachtingen hoog gespannen.

(4 januari 2006) Het bedrijf Wematech uit Roosendaal is vandaag gestart met het onderzoek. Eind januari verwacht men het rapport klaar te hebben.
RTL4 maakt opnames.
Hernieuwde aandacht voor het probleem.

(3 januari 2006) Opnieuw schenkt de pers uitgebreide aandacht aan het voortslepende probleem inzake de sanering van de vervuilde grond in Wijk 8 te Urk. Het artikel en de uitzending zijn te bekijken op de RTL-Site. <MEER>
Verzoek tot uitstel.
Bewoners vragen uitstel bodemsanering.

(23 december 2005) Lopende de behandeling van de klacht bij de Nationale Ombudsman en het uit te voeren nader bodemonderzoek, hebben de bewoners van Wijk 8 uitstel gevraagd van de start van de sanering. <MEER>
Hernieuwd bodemonderzoek.
Bewoners laten bodemonderzoek uitvoeren!

(19 december 2005) De bewoners op de gifgrond in Urk hebben Wematech uit Roosendaal in de hand genomen om een objectief bodemonderzoek uit te voeren. <MEER>
Inmenging Nationale Ombudsman.
Bewoners dienen een klacht in!

(13 december 2005) De bewoners in Wijk 8 hebben een officiële klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over het onverantwoordelijke optreden van de Provincie. <MEER>
Het rapport is klaar.
Past precies in het straatje van de Provincie!

(19 mei 2005) Het rapport van 'De Straat' is klaar. De Provincie heeft voor het goedkoopste cenario gekozen en gaat daarbij volledig voorbij aan de gezondheid en wensen van de bewoners! <MEER>
Chalet eindelijk bewoond
Twee maanden en vele telefoontjes later, is het Chalet eindelijk bewoond

(2 november 2004) Na eerst een bouwvergunning, het aansluiten van de afwatering en riolering, de watervoorziening, de gasaansluiting en tenslotte (na haast twee maanden) het electra, is het Chalet van de familie Pasterkamp nu eindelijk bewoonbaar. <MEER>
Provincie heropent dialoog
Bewoners uitgenodigd voor gesprek

(22 okt 04) De 4 gezinnen op de vervuilde grond in Wijk 8 op Urk hebben van de Provincie een uitnodiging ontvangen om hun wensen kenbaar te maken inzake de sanering van Wijk 8. De provincie heeft toegezegd om te proberen deze wensen in te passen in het plan dat hen voor ogen staat. <MEER>
Provincie laat verstek gaan
Bewoners gaan eigen weg

(30 sept 04) De 4 gezinnen op de vervuilde grond in Wijk 8 op Urk hebben overlegd welke stappen zij moeten nemen om de Provincie aan te sporen om hun woonomgeving z.s.m. te saneren. Even tevoren was de regionale pers aanwezig bij het plaatsen van de Te Koop borden voor de huizen. <MEER>
De maat is vol !
Na bijna vier jaar slechts één enkele noodmaatregel !

(30 sept 04)  4 gezinnen op de vervuilde grond in Wijk 8 op Urk overleggen vanavond welke stappen zij moeten ondernemen, zodat de Provincie zo spoedig mogelijke de vervuilde grond gaat saneren. <MEER>
Bewoners Bor-buurt teleurgesteld
Na méér dan 3 jaar nog steeds niets concreets!

(21 sept 04) De bewoners op een door een chemische stomerij vervuilde grond in Urk zijn teleurgesteld in de Provincie en de Gemeente Urk. Ruim 3 jaar na het bekend worden van een ernstig vervuiling zijn slechts 2 kleine noodmaatregels het énige resultaat... <MEER>
Bewoners zien het niet meer zitten
Huizen worden te koop aangeboden!

Bewoners op de vervuilde grond in Wijk 8 op Urk bieden ten einde raad hun huizen te koop aan. De al meer dan drie jaar slepende vertoning van de Gemeente en de Provincie, die nog steeds nauwelijks een stap zijn opgeschoten, laat de getroffen bewoners nu géén andere keus meer dan te vechten voor hun huis en woonplezier... <MEER>
Chalet op definitieve plaats
Fam. Pasterkamp woont nu op De Gammels

(6 sept 04) Op Maandag morgen werd het chalet van de familie Pasterkamp door Klomp Transport uit Harderwijk opgehaald uit Eemshaven en rond 11:00 uur afgeleverd op Urk... <MEER>
(4 sept 04) Op Zaterdag morgen werden Jan en Loes Pasterkamp uitgenodigd op gemeentewerken van Urk om details van de plaatsing van hun chalet te bespreken met de heer R.T. Oost... <MEER>
(3 sept 04) Na het bezoek aan het gemeentehuis waarbij Loes Pasterkamp een bouwvergunning heeft aangevraagd, is de oplossing voor een plaats voor hun chalet uit een heel andere hoek gekomen... <MEER>
(1 sept 2004) De Gemeente Urk start een klopjacht naar permanente bewoners en overtreding van de regels op camping Hazevreugd te Urk... <MEER>
(004) Het bedrijf Klomp Transport uit Harderwijk gaat op Maandag 6 september het Chalet van de familie Pasterkamp plaatsen. Let op: herzien! <MEER>
(005) Gemeente Urk doet er alles aan om de familie Pasterkamp op de vervuilde grond te houden en dreigt de beheerder van de camping Hazevreugd met het intrekken van alle vergunningen als hij de chalet van Pasterkamp op de camping toelaat. <MEER>
(003) Het in opdracht van de GGD uitgevoerde extra luchtonderzoek bij familie De Boer op Wijk 8-10 heeft een bijzonder en opmerkelijk resultaat opgeleverd. <MEER>
(002) De directie van camping Hazevreugd in Urk heeft een plaats gereserveerd voor een Chalet als tijdelijke woonruimte voor de familie Pasterkamp. <MEER>
(001) Voorjaar 2001 kwam na een onderzoek van de Provincie Flevoland aan het licht dat er zich onder het woonhuis op Wijk 8 nr, 12 een ernstige vervuiling bevond. <MEER>